Belgrad: Katedra za Pravnu Istoriju - Univerzitet u Beogradu
Belgrad: Katedra za Pravnu Istoriju - Univerzitet u Beogradu : 44.805931, 20.474054