Sófiya/Sofia: University of national and world economy - Universitet ha naŝionalno i svetovno stopanstvo, Prof. Dr. Konstantin Veselinov Tanev
Sófiya/Sofia: University of national and world economy - Universitet ha naŝionalno i svetovno stopanstvo, Prof. Dr. Konstantin Veselinov Tanev: 42.697900, 23.322200