Athína/Athen: National and Kapodistrian University of Athens - Ethniko ke Kapodistriako Panepistimio Athinon, Ass. Prof. Dr. Athena Dimopoulou/Ass. Prof Dr. Andreas Helmis
Athína/Athen: National and Kapodistrian University of Athens - Ethniko ke Kapodistriako Panepistimio Athinon, Ass. Prof. Dr. Athena Dimopoulou/Ass. Prof Dr. Andreas Helmis: 37.984100, 23.728000