Warszawa/Warschau: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Cardinal Stefan Wyszyński University , Prof. Dr. Jan Zabłocki
Warszawa/Warschau: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Cardinal Stefan Wyszyński University , Prof. Dr. Jan Zabłocki: 52.231900, 21.006700