Debrecen: Debreceni Egyetem - University of Debrecen, Prof. Dr. Szabó Béla
Debrecen: Debreceni Egyetem - University of Debrecen, Prof. Dr. Szabó Béla: 47.531400, 21.626000